Seleccione su idioma - Selecciona el seu idioma: Castellà | Català Accés Clients
Empresa

Empresa

L'empresa ARIPLAN desenvolupa la seva activitat relacionada amb l’extracció, fabricació i comercialització d'àrids.

La nostra missió
La Missió és la nostra raó d’ésser, el perquè d’ARIPLAN, la nostra utilitat com a organització empresarial que serveix al seu entorn social.

La Missió d’ARIPLAN és:
  • La creació de valor a llarg termini per als nostres Accionistes, Clients, Treballadors i Proveïdors, tot respectant el medi ambient que ens envolta i integrant-nos en el lloc on ens emplacem.

La nostra Visió
La Visió és el destí al qual volem arribar com a empresa, sempre tenint en compte la nostra Missió.

La Visió d’ARIPLAN és:
  • Consolidar la posició de l’empresa en aquells mercats on treballa, amb una projecció al creixement.

Els nostres Valors
Els Valors són el principis que ens guien en el moment d’afrontar la nostra responsabilitat i les nostres funcions. Ens indiquen el com, la manera en què arribarem a fer la nostra Visió una realitat.

Els Valors que en regeixen són:
  • Transmetre un marc d’honradesa i austeritat, amb una preocupació pel desenvolupament continu de les persones i el compromís per la sostenibilitat de la nostra activitat, tant en la vessant del respecte al medi ambient, la seguretat laboral i el desenvolupament social i econòmic de l'entorn.

ARIPLAN Av. Pilar , 31 22500 Binéfar (Huesca) - CIF B-22.254.833 - Tlf.(+34) 974 103 004 - Fax. (+34) 974 110 004 ariplan@ariplan.es
Protecció de Dades | GC_SeccionProteccion | GC_SeccionCookies