Seleccione su idioma - Selecciona el seu idioma: Castellà | Català Accés Clients
Empresa

Protecció de Dades

ARIDOS Y PLANTAS, S.L., en compliment de l'establert en LO 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, informa als usuaris de la pàgina web http:/www.ariplan.es, que totes les dades personals que siguin recollides en la mateixa, seran emmagatzemades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de ARIDOS Y PLANTAS, S.L.

La recollida i emmagatzematge de les dades personals té com finalitat exclusiva facilitar informació sobre la companyia.

ARIDOS Y PLANTAS, S.L., té implantades totes les mesures de seguretat exigides per RD 1720/2007, a fi de garantir la confidencialitat absoluta en l'emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a l'adreça jguiu@ariplan.es, o enviant una carta a la següent adreça: Av. Pilar , 31 22500 Binéfar (Huesca)

ARIPLAN Av. Pilar , 31 22500 Binéfar (Huesca) - CIF B-22.254.833 - Tlf.(+34) 974 103 004 - Fax. (+34) 974 110 004 ariplan@ariplan.es
Protecció de Dades | GC_SeccionProteccion | GC_SeccionCookies